Dzisiejszy wpis nadal w tematyce mieszkaniowej, ale z samego początku historii – bo trochę o kredycie hipotecznym. Kupując mieszkanie przy pomocy kredytu hipotecznego musimy pogodzić się z comiesięczną ratą, ale także przykrym do niej dodatkiem w postaci ubezpieczenia pomostowego. Dzisiaj opowiem o naszej historii i podpowiem jak szybko skrócić okres płacenia tego odszkodowania. Udało nam się zapłacić ubezpieczenie za jedynie połowę miesiąca (Bank ma obowiązek zwrócić kwotę ubezpieczenia za dni, w których wpis już był w księdze).

Co to jest ubezpieczenie pomostowe?

To ubezpieczenie, które płacimy bankowi do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej naszego mieszkania. Kolejność podczas zakupu mieszkania z rynku wtórnego (będę opisywać swoją historię, ale zakup z rynku pierwotnego pod względem formalności kredytowych wygląda niemal identycznie) wygląda następująco:

 • pozytywna zgoda kredytowa
 • podpisanie aktu notarialnego (Notariusz składa wniosek o wpisanie nas do księgi wieczystej jako właścicieli (to wniosek nr 1); może także złożyć wniosek o wpis hipoteki, ale jest to dodatkowo płatne i nie dostaniemy od ręki potwierdzenia złożenia wniosku, który należy często dostarczyć do Banku)
 • uruchomienie kredytu
 • wpis hipoteki do księgi wieczystej (jest to wpis zabezpieczający Bank, informujący o tym, że mieszkanie jest obciążone kredytem hipotecznym – żeby wszyscy wiedzieli 😀 i w razie sprzedaży, Kupujący najpierw muszą spłacić taką hipotekę); złożenie wniosku w Sądzie kosztuje 200 zł. Złożenie wniosku z prośbą trwa kilka minut, ale wykonanie wpisu przez określony Sąd może zajmować nieco więcej.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej

Proces wpisania hipoteki do księgi wieczystej w określonym Sądzie może zajmować nawet kilka miesięcy – dla naszej dzielnicy w Warszawie było to 9 miesięcy. A to oznacza, że przez 9 miesięcy byliśmy zobowiązani co miesiąc płacić ratę powiększoną o ubezpieczenie pomostowe – w naszym przypadku wynosiło 430 zł. W dużych miastach wpis do księgi wieczystej zajmuje niestety więcej czasu i może różnić się między dzielnicami.

Jeśli w Waszym banku ubezpieczenie pomostowe nie jest ogromne, to spokojnie można czekać kilka miesięcy aż Sąd wpisze Waszą hipotekę. Dla porównania – w ING w momencie, w którym zaciągaliśmy kredyt ubezpieczenie dla naszej oferty wynosiło ok. 20 zł miesięcznie.

Niechęć ponoszenia kosztów ubezpieczenia pomostowego to nie jest jedyny powód, dla którego możemy chcieć przyspieszyć ten proces. Drugim powodem może być chęć sprzedaży mieszkania – wszystkie wpisy w księdze muszą być aktualne. W momencie złożenia wniosku o jakikolwiek wpis do księgi wieczystej pojawia się przy niej wzmianka, że jakieś wnioski zostały złożone.

Jak przyspieszyć wpis do księgi wieczystej?

Istnieje możliwość złożenia prośby o przyspieszenie wpisu. Należy ją złożyć na piśmie do tego samego okienka w Sądzie, do którego składaliście wniosek o wpis hipoteki. Powinny się w nim znaleźć:

 • dane wnioskodawcy
 • numer wniosku i data jego złożenia
 • powód przyspieszenia
 • argumenty
 • załączniki potwierdzające argumenty
 • podpisy wszystkich współwłaścicieli

Tak wyglądał początek naszej prośby:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyspieszenie czynności związanych z rozpoznaniem naszego wniosku złożonego dnia XX.XX.2021 roku Nr Dz. Kw. xxxx/21 dotyczącego wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej Nr xxx.

Oczywiście najpopularniejszym argumentem za przyspieszeniem tego wniosku jest fakt ponoszenia wysokich opłat ubezpieczeni pomostowego. Jednak jak dowiedziałam się od znajomych i z internetu – napisanie jednego zdania na ten temat nie przemawia do Sądu i takie wnioski są zazwyczaj odrzucane. Dlatego oddałam się swojej sympatii do słowa pisanego i stworzyłam 1,5 stronicowy wniosek z 9 Załącznikami 🙂

Zwiększenie raty o ponad 400 zł jest wyraźnym obciążeniem comiesięcznego budżetu. Jednak należy pokazać dlaczego akurat w tym okresie jest to takie ważne. Argumenty jakie my podaliśmy w naszym wniosku:

 • okres zakupu mieszkania wiązał się z wieloma dodatkowymi kosztami takimi jak: ubezpieczenie mieszkania, życia, podatek PCC i koszt Aktu Notarialnego
 • wynajem aktualnego mieszkania
 • czynsz za nowe mieszkanie
 • remont

Każdy z powyższych argumentów udowadniałam Załącznikami (skanami umów, faktur) w taki sposób:

Wyraźnym obciążeniem naszych oszczędności jest także rozpoczynający się remont nabytego mieszkania. Szacowany koszt planowanego remontu oraz wyposażenia mieszkania do stanu umożliwiającego wprowadzenie będzie oscylować w granicach xxx zł. Na dowód rozpoczęcia prac remontowych dołączamy faktury za zamówione materiały (kwota xxx zł zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszego wniosku; kwota xxx zł zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszego wniosku; kwota xxx zł zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszego wniosku) oraz umowę z firmą remontową z dnia XX.XX.XXXXr. (stanowiącą Załącznik 9 nr do niniejszego wniosku).

Podsumowując: należy podać każdy powód, dla którego warto abyście zachowali tę kwotę raty we własnej kieszeni 🙂 A każdy argument udowodnić Załącznikiem, aby wniosek nabrał większej wiarygodności. Bo wiecie, to że płacicie ubezpieczenie pomostowe to żaden argument, bo każdy je płaci 🙂 Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i po 3 tygodniach wpis był już obecny w księdze wieczystej 🙂

Mam nadzieję, że choć trochę Wam pomogłam 🙂